ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Στην Ελλάδα, το 18% του γενικού πληθυσμού αποτελείται από άτομα άνω των 65 ετών και το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται.
Τα αγαπημένα μας αυτά άτομα έχουν συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιας νόσου αλλά και να συμβάλλουν στη γρήγορη θεραπεία τους σύμφωνα με το ιατρικό πλάνο του ιατρού τους.
Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι διάφοροι παράγοντες που συχνά οδηγούν τα χαμογελαστά αυτά άτομα στη διατροφική ανεπάρκεια.
Τέτοιοι παράγοντες έιναι συχνά η άγνοια περί διατροφής, η κοινωνική απομόνωση, η φυσική ανικανότητα, η μείωση της όρεξης, και οι αυξημένες ενεργειακές τους απαιτήσεις.
Ένα είναι σίγουρο, πως ΕΜΕΙΣ με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας μπορούμε να αυξήσουμε τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ αλλα κυρίως την ΠΟΙΟΤΗΤΑ της ζωής μας εφαρμόζοντας απλούς και πρακτικούς κανόνες.