ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Στη My ΝutriPlan σας παρέχουμε τη δυνατότητα διατροφικής υποστήριξης από απόσταση, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, όπως τη χρήση SKYPE και e-mail.
Με τη χρήση της προσωπικής σας ζυγαριάς και μιας μεζούρας, αλλά και με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων λαμβάνουμε τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε προκειμένου να δημιουργήσουμε για εσας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
Οι διαδικτυακές συνεδρίες καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους που θέτουμε απο κοινού.